ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ರಾಯಚೂರು ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ‌ ಮಾದಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

LOGO
Logo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*