ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಷಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ | ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಐಜಿ, ಎಸ್ಪಿ ಭೇಟಿ

ಸೇಡಂ: ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜರುಗಿದ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿರುವ ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ […]